חשב עבור


ציין: מספר ילדיםציין: שנת הלידה של הילדיםבחר עבור מי תרצה לבצע חישוב

מספר ילדים לא תקין

חשב רווח

תוספת נטו למשפחהעד ש"ח בשנה


מחשבון זה נבנה לצורך ההמחשה והנוחות בלבד. האחריות על השימוש במחשבון הינה על המשתמש בלבד.
כל החישובים הינם בקירוב בלבד, ואין להסתמך עליהם. החישוב הקובע הוא זה שיבוצע ע"י רשות המיסים בלבד.
החישוב עבור נשוי/נשואה משכלל את התוצאות עבור שני בני זוג עובדים

:Made By